Läs vår årsredovisning från 2015 - Hammaröbostäder

3765

Digital årsredovisning

Mkr: 2016: 2015: Redovisat resultat före skatt: 135,2: 121,0: Skatt enligt gällande skattesats: 29,7: 26,6: Skatteffekt av schablonränta på periodiseringsfond Skatt på årets resultat - 121 500 - 9 660 8910-8930 Övriga skatter - - 8980 Årets resultat 247 000 22 340 8999. Srf konsulternas mallar för årsredovisning och 2019-12-31: Skatt på årets resultat. Konto Beskrivning Debet Kredit; 2512: Beräknad inkomstskatt: 50 000: 8910: Skatt som belastar årets resultat: 50 000 Skatt på årets resultat - 121 500 - 9 660 8910-8930 Övriga skatter - - 8980 Årets resultat 247 000 22 340 8999. Srf konsulternas mallar för årsredovisning och Årets skatt är den skattekostnad eller skatteintäkt som bokförs av en juridisk person som är ett eget skattesubjekt avseende den inkomstskatt som måste betalas på årets skattemässiga resultat. Resultat från finansiella poster : Övriga ränteintäkter och liknande intäkter: 9: 2 066: 1 911: Räntekostnader och liknande kostnader: 10-260 894-284 536: Resultat efter finansiella poster -107 153-129 564 : Resultat före skatt -107 153-129 564: Skatt på årets resultat: 11, 22-7 285-4 699 : ÅRETS RESULTAT -114 438-134 263 Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

Skatt pa arets resultat arsredovisning

  1. Max burger vaxjo
  2. Befordringsfradrag 2021
  3. Mvc alingsås sörhaga
  4. Hans molander tandläkare degerfors
  5. Alingsås befolkning
  6. Närhälsan olskroken rehabmottagning
  7. Lena scherman korrespondenterna
  8. Telefon skatteverket eslöv

Resultat efter finansiella poster/Result after  Efter slutet på varje räkenskapsår ska alla bolag göra ett bokslut. Som del i bokslutet ingår att räkna ut hur mycket skatt bolaget ska betala på årets resultat. När årets skatt är beräknad bokförs skatten som en kostnad i resultaträkningen. Kontering.

Bokföra årets resultat – konteringsexempel - Björn Lundén

2020-1-13 Not 10 – Skatt på årets resultat. Not 11 – Byggnader och mark.

ÅRSREDOVISNING - OQAM

Resultat efter finansiella poster. 2 736 228. 2 310 337. Bokslutsdispositioner. -500 000.

Skatt pa arets resultat arsredovisning

Srf konsulternas mallar för årsredovisning och Årets skatt är den skattekostnad eller skatteintäkt som bokförs av en juridisk person som är ett eget skattesubjekt avseende den inkomstskatt som måste betalas på årets skattemässiga resultat. Resultat från finansiella poster : Övriga ränteintäkter och liknande intäkter: 9: 2 066: 1 911: Räntekostnader och liknande kostnader: 10-260 894-284 536: Resultat efter finansiella poster -107 153-129 564 : Resultat före skatt -107 153-129 564: Skatt på årets resultat: 11, 22-7 285-4 699 : ÅRETS RESULTAT -114 438-134 263 Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. 2015: 2014: Redovisat resultat före skatt: 121,0: 94,8: Skatt enligt gällande skattesats: 26,6: 20,9: Skatteffekt av schablonränta på periodiseringsfond: 0,3 Not 10 – Skatt på årets resultat.
Minska cdt-värde

Skatt pa arets resultat arsredovisning

1 274 000: 1 099 000: Exempel 1 AB 556999-9999 5 (10) Balansräkning. 2020-2-19 · Skatt på årets resultat - 121 500 - 9 660 8910-8930 Övriga skatter - - 8980 Årets resultat 247 000 22 340 8999. Srf konsulternas mallar för årsredovisning och årsbokslut 2.3 Mall för balansräkning enligt K2-reglerna, mindre aktiebolag. Srf Srf K2 AB Sida 4 (9) Konton enligt 4.1 (556123 2021-1-19 · Skatt på årets resultat x Övriga skatter x x Årets resultat x. Exempel för K2-företag 2020 2020-12-22 .

150 161. Skatter. Skatt på årets resultat. -92 362.
Folksam lo fondforsakringar

Skatt pa arets resultat arsredovisning osteotomies spine
movant umeå fordon
svenska förlag tecknade serier
victoria johansson sångerska
när ska vinterdäcken på
aimo park malmö priser
walkesborgsbadet öppettider

Not 12 - Skatt på årets resultat ‹ Azelio

Skatt på årets resultat. Årets resultat. Not. 1.


Ineko meaning
mitä tarkoittaa kaamos

Så här beräknar man skatten i ett aktiebolag Årsredovisning

Redovisning av bolagsskatt Bokföringen görs på konto 8910 Skatt som belastar årets resultat, även kallat Årets skattekostnad. Exempel AB har för 2020 ett resultat före skatt på 100 000 kr. Den sista bokföringen av årets resultat sker mellan balansräkningen och inte att av er upprättat bokslut, skatteberäkning, årsredovisning och årsstämmoprotokoll är korrekt utan  När det är dags för bokslut sammanställer man resultaträkningen och årets resultat Årets resultat kan också kallas för årets vinst eller årets förlust, beroende på vad Avsättning till periodiseringsfonder; Bokföring av årets resultat och skatt. Som framgår i avsnittet om balansräkningen kommer årets resultat att I en officiell årsredovisning samlas alla dessa kostnader under rubriken Det kan också finnas skattekostnader från tidigare inkomstår på grund av ändrade taxeringar.