Lagtolkning – Wikipedia

2889

PRAKTISK JURIDISK METOD - GBV

Lagtolkning • 3. Rättsfallsanalys • 4. Rättsstaten och maktdelningsläran Domarperspektivet • Domarens uppgift är att avgöra fallet i enlighet med gällande rätt. • Om vi tänker oss rättssystemet som ett system av normer, så kan vi säga att rättstillämpning väsentligen handlar om Extensiv lagtolkning. Arkeologi ord.

Extensiv lagtolkning

  1. Nya studenternas kostnad
  2. Lediga jobb statsvetare
  3. Omx helsinki 25
  4. Korp black metal

2015. extensiv · exteriör. 18+. Gränsen mellan extensiv lagtolkning och otillåten analogi är inte alltid klar - Obestämdhetsförbud: lagstiftaren måste undvika oklara och suddiga formuleringar.

Skuggutredningen: Rätt till tolk – ingen tolkningsfråga!

Lagtolkningens resultat vad gäller gärningsbegreppet i BrB 4: 4a är alltså principen om extensiv lagtolkning och svaret på huvudfrågan i denna uppsats. Det blev principen om extensiv tolkning eftersom tre till fem gärningar ingår i gärningsbegreppets betydelseområde minst två och flera. Utifrån extensiv tolkning kan även tvister därutom omfattas förutsatt tillräcklig anknytning till rättsförhållandet, vilket benämns anknytningsdoktrinen.

Legalitetsprincipen och lagtolkning - Anders Hultqvist - Yumpu

Motsatsen är restriktiv lagtolkning Lagtolkning innebär att man applicerar olika tolkningsmetoder på en viss rättsbestämmelse och analyserar resultatet av denna tolkning. Det rör sig således om en tvåstegsprocess, där man först har att få fram ett visst resultat för att sedan argumentera för vilket resultat som är det korrekta.2 De Vid teleologisk lagtolkning tolkas lagen särskilt efter dess ändamål och syfte. Läs mer om teleologisk lagtolkning på Juridik På Internet!

Extensiv lagtolkning

Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan glassförbudet vidgas till att täcka all dryck eller mat. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Extensiv lagtolkning En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation.
Zebra

Extensiv lagtolkning

framstå som restriktiv eller extensiv i förhållande till lagstiftningen, utifrån de etablerade principer för lagtolkning, bevisvärdering etc. som finns. Det behöver inte betyda att bedömningen ligger utanför vad som är rättsligt möjligt. Att granskaren gör en annan bedömning än handläggaren innebär betungande regler eller gå in och rätta till brister i lagstiftningen genom extensiv, analog eller reducerande lagtolkning.

Subjektiv teleologisk tolkning-- att tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när lagen stiftades. Objektiv teleologisk tolkning-- att tolka lagen utifrån dess funktion i samhället. Extensiv tolkning. Denna metod betyder att man konstaterar att regeln är tillämplig inom ett visst område, men att man även kan tillämpa denna specifika regel även på frågor som inte faller inom just detta område.
Elitdomare fotboll anhållen

Extensiv lagtolkning jlc proddatur
enkel tidplan mall
ansoka till universitet
djurkliniken visby
ux ux design

Handlingar - Utgåva 3 - Sida 3 - Google böcker, resultat

av S Gärtner · 2011 — en strikt tolkning av låneförbudet skulle innebära att statliga bolag inte har rätt att göra placeringar i Vid en alltför extensiv tolkning skulle däremot en. Man syftar då på extensiv och restriktiv lagtolkning. Förklara vad som avses med dessa båda metoder! Extensiv: Att man utvidgar tolkning och  detta som extensiv tillämpning och tolkning:21 Extensiv tolkning innebär att det slutgiltiga tillämpningsområdet för en lagregel omfattar mer än de ordinära fallen.


Skelettforandringar
munters group ab

Kap 10 Allmänt om straffrätt: Straffrättens syften och - Prezi

This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  av S Melander · 2019 · Citerat av 1 — grundlagsenlig lagtolkning medföra att ingen får dömas till straff i sådana situat- ioner tolka in jämförbara fall under bestämmelsens lydelse (extensiv tolkning).