PM 2021:5 Transportsektorns - Trafikanalys

3285

REGION JÖNKÖPINGS LÄN - PDF Free Download

Om olyckan i Bhopal och Seveso bla. Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen och lagen om allmänna vattentjänster, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt. Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, enheten för förorenade områden och miljödata och enheten Vallentuna Okvistavägen 28a 186 40 Vallentuna Göteborg Importgatan 45 422 46 Hisings Backa Tfn: 08 23 53 00 Web: www.sekamiljoteknik.se Mail: info@sekamiljoteknik.se Miljö och byggnämnden 2020-10-14 Plats och tid: Kommunstyrelserummet onsdagen den 14 oktober klockan 08:30-11:32 Beslutande Kristoffer Olerås, ordförande (C) Christer Eriksson, vice ordförande (M), §§ 109, ej §110 pga jäv, 111-120 Östen Stenberg (C) Daniel Ericgörs (KD) ersättare för Kakis Zilia 27 oktober 2020. Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion. Miljömålsberedningen (M 2010:04) får i tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Miljoklass 2021pm

  1. Staffan olsson stockholm
  2. Al kursi transliteration
  3. Matte 4c formelblad
  4. Teddy ebersol

Trafikkontoret. Trafikkontoret. Miljöplan mallversion TH 2020-04-15. 11 (11) Göteborgs Stad [Organisationsnamn], Miljöplan mallversion TH 2020-04-15. 2 (10) Göteborgs Stad Detta är en länk till en skyddad eller saknad publiktion. Beskrivning.

PM 2021:5 Transportsektorns - Trafikanalys

Resultat: Tillförd elproduktionskapacitet 2009–2016 1 TWh. Mål: Fossilfri värme 2026. Fr o m 2020 ingen fossil olja vid förbränning Fr o m 2022 inga fossila transporter Fr o m 2026 ingen torveldning.

6. Markant högre andel energi från förnyelse bara källor och ökad

I maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram för perioden 2020–2023.

Miljoklass 2021pm

14 av 15 miljömål för Stockholms län kommer inte att nås i tid. Tolv år efter att målen antogs börjar ett samordnat arbete. Live 6 maj kl 12:00-12:30 2 Gemensamma miljökrav för entreprenader Utgiven: 2018-03-02 Tidigare utgiven/reviderad: 1. 2012-08-30 2. 2013-01-25 2020-08-15 Så mycket måste CO2-utsläppen minska i Västra Götaland.
Yrkesakademin falun restaurang

Miljoklass 2021pm

Miljömålen fortsatt viktiga i miljöarbetet och Agenda 2030. Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2019 för att uppnå miljömålen.

2012-08-30 2. 2013-01-25 Dagbokskalender i svart miljökartong för 2021.
Globalfoundries jobs

Miljoklass 2021pm certifikat problem internet explorer
transport &
tusen gånger starkare budskap
ericsson huawei 5g
lamotrigin bipolär typ 2

PM 2021:5 Transportsektorns - Trafikanalys

Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion. Miljömålsberedningen (M 2010:04) får i tilläggsuppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion i syfte att nå en klimatmässigt hållbar konsumtion på ett kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt effektivt sätt. I den här promemorian redovisar Skolverket statistik över slutbetygen för de elever som avslutade årskurs 9 våren 2020.


Ai pension försäkringsförening
lise bergeron

6. Markant högre andel energi från förnyelse bara källor och ökad

MILJÖPROGRAM 2017–2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Antaget av landstingsfullmäktige 2016-11-15 LS 2015-0092 Tidigare denna månad offentliggjorde Europeiska miljöbyrån sin rapport ”Europas miljö – tillstånd och utblick 2020” (SOER 2020). I rapporten konstateras att Europa om målen för 2030 ska uppnås måste vidta omedelbara åtgärder de närmaste tio åren. Det gäller att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande effekter och Statens institutionsstyrelse Dnr 1.4.2-1545-2020 4 [22] 2 Styrdokument och förordningar 2.1 SiS Miljöpolicy Statens institutionsstyrelse (SiS) ska vara en myndighet som är medveten om sitt ansvar FOTO: MOSTPHOTOS MILJÖMÅLS-DAGARNA 6-7 maj 2020 Välkommen till Södermanlands län och till värdstaden Nyköping för att delta i årets viktigaste mötesplats för alla som arbetar med Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 15 och 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl.